M4 er vårt hovedprodukt og kjernen i ulike kundeløsninger

Hva er medrave M4

Medrave gjør at virksomheter kan arbeide med kvalitetsforbedringer gjenom intuitive og tydelige paneler. Med vår lange erfaring fra primærhelsetjenesten, har våre paneler blitt utviklet for å hjelpe helsepersonell til å fokusera på det som viktigt. Muligheten til å hente fram statistikk ned til individnivå er en viktig fram faktor for vår fremgang

Primærhelsetjeneste

Vår grunnprodukt gir statistikk samt kliniske indikatorer for hvert enkelt legekontor som utgjør grunnenheten i kvalitetsarbeidet

Skreddersydde dataeksporter

Månedlige rapporter og utviklingsdiagrammer skapt for legekontorenes behov

Eksport til nasjonale registre (foreløpig bare Sverige)

Automatisk sammenstilling av data muliggjør rask og nøyaktig rapportering til nasjonale registre i henhold til forhåndsdefinerte protokoller

Psykiatriske poliklinikker

Psykiatrisk helse blir stadig viktigere. Med lignende design som instrumentpanelene for primærhelsetjenesten har vi utviklet instrumentpaneler som passer de spesifikke behovene i psykiatriske poliklinkker

Støtte for målrelatert refusjon

Hjelper virksomheten med å oppnå refusjonsrelaterte mål

Norsk indikatorplattform - NIP

Dette verktøyet er utviklet for et anbud til Direktoratet for e-helse og er en del av et større prosjekt med blant annet tverrfaglige oppfølgningsgrupper. Verktøyet inneholder flere forskjellige moduler med ulike funksjoner og installeres lokalt hos våre kunder. Lenke til 3 min. film fra Helsedirektoratet

Den primære modulen som produktet er oppkalt etter kalles Norsk indikatorplattform(NIP). NIP er en benchmarking - plattform gjør det mulig for ulike aktører å publisere sine indikatorsett. Plattformen gjør det mulig for fastleger, kommuner og myndigheter å samarbeide med de samme indikatorene på en anonym og sikker sett.
Det første indikatorsettet utviklet for NIP, kalles praksisprofiler og er ment for å gi fastleger en bedre oversikt over egen praksis som et ledd i deres eget kvalitetsarbeid.Fastleger kan anonymt sammenligne sine resultat med andre fastleger i landet, og samtidig grave dypere og se hvilke pasienter det gjelder.Ekstern tilgang til plattformen for kommuner og myndigheter tillater bare anonym benchmarking på oversiktlig nivå, pga.bevisste begrensninger på systemet for at legene skal føle seg trygge. Den andre delen av verktøyet fokuserer på risikokartlegging og bruker Johns Hopkins ACG - system for å identifisere pasienter med størst behov for oppfølging som verktøyet aggregerer og presenterer på en brukervennlig måte.

Loading...