Hva er 4

Medrave gjør at virksomheter kan arbeide med kvalitetsforbedringer igjennom intuitive og tydelige paneler. Med vår lange erfaring fra primærhelsetjenesten, har våre paneler blitt utviklet for å hjelpe helsepersonell til å fokusera på det som er viktig. Muligheten til å hente fram statistikk ned til individnivå er en viktig faktor for vår fremgang

Primærhelsetjeneste

Vår grunnprodukt gir statistikk samt kliniske indikatorer for hvert enkelt legekontor som utgjør grunnenheten i kvalitetsarbeidet.

Prisma

Aggregerte verdier for kommuner og bydeler gjøres tilgjengelig , foruten at hver lege kan sammenligne seg anonymt med andre i hele landet.

Skreddersydde dataeksporter

Månedlige rapporter og utviklingsdiagrammer skapt for legekontorenes behov

Eksport til nasjonale registre (foreløpig bare Sverige)

Automatisk

Psykiatriske poliklinikker

Psykiatrisk helse blir stadig viktigere. Med lignende design som instrumentpanelene for primærhelsetjenesten har vi utviklet instrumentpaneler som passer de spesifikke behovene i psykiatriske poliklinkker.

Støtte for målrelatert refusjon

Hjelper virksomheten med å oppnå refusjonsrelaterte mål

Primærhelsetjeneste

Vår grunnprodukt gir statistikk samt kliniske indikatorer for hvert enkelt legekontor som utgjør grunnenheten i kvalitetsarbeidet.

Prisma

Aggregerte verdier for kommuner og bydeler gjøres tilgjengelig , foruten at hver lege kan sammenligne seg anonymt med andre i hele landet.

Skreddersydde dataeksporter

Månedlige rapporter og utviklingsdiagrammer skapt for legekontorenes behov

Eksport til nasjonale registre (foreløpig bare Sverige)

Automatisk

Psykiatriske poliklinikker

Psykiatrisk helse blir stadig viktigere. Med lignende design som instrumentpanelene for primærhelsetjenesten har vi utviklet instrumentpaneler som passer de spesifikke behovene i psykiatriske poliklinkker.

Støtte for målrelatert refusjon

Hjelper virksomheten med å oppnå refusjonsrelaterte mål