Medrave Software AB - Bakgrunn

Medrave Software AB er et skandinavisk selskap med 15 ansatte i Sverige og Norge, hvorav blant annet 2 leger, en IT- ingeniør og flere programutviklere. Vårt grunnprodukt er medrave4, et informasjonssystem som henter virksomhetsdata fra deres journalsystem og enkelt lager rapporter og beslutningsgrunnlag. Her følger noen fakta som vi håper vil vekke deres interesse:

Rave, den første utgaven, ble dannet allerede 1996 av en håndfull leger i Stockholm som ønsket å lage et standardverktøy som enkelt henter virksomhetsdata og sammenstiller denne i et klinisk perspektiv. Produktet har blitt videreutviklet og fått stadig flere funksjoner i tett samarbeid med våre brukere. Medrave4 finnes nå på over 700 legekontor i Sverige og 100 i Norge. Selskapet Medrave Software AB drives som et skandinavisk samarbeid med et heleiet datterselskap i Norge, Medrave Software AS.

Medrave4 gir informasjon om situasjonen i virksomheten innen et stort antall forskjellige områder som profesjonen føler stor grad av engasjement for. Dette gir virksomhetssjefen et oppdatert bilde av hvordan virksomheten presterer og hjelper til med å finne svar på spørsmål fra forskjellige interessenter.

Informasjonen finnes direkte tilgjengelig for de ansatte på deres arbeidsstasjoner, enkelt søkbar og visualisert med diagrammer og tabeller for å forenkle forståelsen. Ferdige standardrapporter med mulighet for å lage egne avgrensninger av ønsket utvalg, søke, skrive ut sider eller lagre disse som Excel-ark. Systemet er laget for å enkelt hente data fra samtlige journalsystem med en enkel installasjon.

Vår svenske daglige leder uttalte i en nylig presentasjon:
"Vår senaste version, har tagit ett rejält kliv framåt i denna ambition, och vi har utnyttjat modern teknik. En högteknologisk intelligens när den är som bäst! Man sparar mycket tid, och pengar på att samla in data med medrave4, samt som beslutsunderlag för verksamhetens kärna: sjukvården. Vi vet att det är svårt, snudd på omöjligt, att få en överblick annars. Ett intelligent informationssystem som sorterar och presenterar och gör det svåra lite enklare, och framför allt, mycket roligare!"

Vi håper at vi kan få en anledning til å vise produktet vårt for dere, til å vise mulighetene for å styre helsevirksomheten mot bedre kvalitet og effektivitet.

Medrave Software AB, Juli 2016