En hjørnestein i kvalitetsforbedring

Medrave forbedrer effektiviteten og kvaliteten til helsetjenesten ved å tilby en rekke kvalifiserte tjenester

Om

Få et overblikk over deres virksomhet

Medrave gjør at virksomheter kan arbeide med kvalitetsforbedringer igjennom intuitive og tydelige paneler. Med vår lange erfaring fra primærhelsetjenesten, har våre paneler blitt utviklet for å hjelpe helsepersonell til å fokusera på det som er viktig. Muligheten til å hente fram statistikk ned til individnivå er en viktig faktor for vår fremgang

God pasientkvalitet

Identifisere pasienter i risikokategorier

Applikasjonen viser såvel pasienter med økt komplikasjonsrisk som helsepersonellets oppfylling av retningslinjer, og gjør også at leger kan sammenligne seg anonymt med andre leger i Norge gjennom sammenligninger av aggregerte resultater.

Tilpasningsevne og fleksibilitet

Fungerer med alle journalsystem

Vår applikasjon kan brukes med alle journalsystemer. Den viser identiske, intuitive instrumentpaneler uansett journalsystem. Hittil har vi lært oss å håndtere 18 ulike journalsystemer i 4 land.

Klinisk tilpasset

Medrave infördes i Värmlands primärvård 2010 och blev mycket uppskattat. Det gamla journalsystemet ersattes några år senare och en allmän övertygelse var att ett mer centraliserat, modernt journalsystem och vårt interna datalager skulle göra det lättare att hantera datautvinning och visualisering med interna resurser. Efter några års arbete med olika andra extraktionsverktyg fann vi att den inneboende logiska och kliniska anpassningen i medrave4, och dess användarvänlighet, var mycket svår att ersätta. I höstas beslutade vi att åter inlicensiera medrave4, och nu är det - efter en implementeringstid på 3 månader - tillbaka som ett uppskattat förbättringsverktyg

Anders Olsson
Utviklingsledere i åpen omsorg
Landstinget Värmland

Innovative og raske

"To whom it may concern
SALAR works out of a conviction that benchmarking is inspirational and serves as a base for local quality improvement work.To make this possible SALAR coordinated an initiative in 2015 called Primary Care Quality Sweden (PCQS), inviting the various professional groups in primary care to participate and contribute to a dataset of quality indicators reflecting the broad spectrum of primary care.The aim is to motivate local practices to share their data, on an aggregated level, to a regional and national benchmark database managed by SALAR. The aim is also for the practices to be able to follow their local achievements in a detailed manner, to individual patients.So far we have identified 82 indicators, evidence based and broadly accepted, and we are finalizing an additional amount to be implemented later this year."

Ulrika Elmroth
MD, GP, MPH
Projektledare PrimärvårdsKvalitet, avdelning för vård och omsorg

Swift and attentive supplier

In Örebro region, we introduced medrave4 January 2016 to our 30 primary health care centers.We find Medrave being a swift and attentive supplier, both in the implementation and roll-out process and also regarding any support questions.Medrave are quick in picking up and managing to implement our improvement suggestions, and has become an integrated and non-replaceable part of our clinical quality improvement process.

Jan Rosengren
Produktionscontroller, Hälso- och sjukvårdsstaben, Hälsoval.
Region Örebro
Nasjonalt initiativ

PrimärvårdsKvalitet

Medrave analyserar og presenterer PrimärvårsKvalitet ifølge spesifikasjoner fra Sveriges Kommuner och Landsting, fra flere enn 500 vårdcentraler i hele Sverige. Det gir hver vårdcentral en unik mulighet til å sammenligne seg med andre vårdcentraler.

For mer informasjon om helsetjenesten klikk Her

Daglig leder har ordet

"Vi vet at det er vanskelig, nesten umulig å få oversikt over helsevesenet. Med medrave blir de vanskelige oppgavene mye enklere og fremfor alt morsommere!"

Fleksibel teknisk løsning

Kompatibilitet

Medrave er et nettbasert program (intranett) og er derfor er det kompatibelt med alle enheter